Bestuursakkoord 2012

Na de verkiezingen 2012 werd er tussen CD&V en N-VA een bestuursakkoord afgesloten.  (zie bijlage)

Tijdens het eerste bestuursjaar (2013) slaagden we erin om een meerplanning 2014 - 2019 op te maken. (zie bijlage)  Voor CD&V was dit ookhet gepaste moment om haar verwezenlijkingen van het eerste bestuursjaar, alsook haar accenten voor de volgende jaren neergeschreven in de meerjarenplanning,  te koppelen aan onze verkiezingsthema's. (zie bijlage)

En toen ... toen was Putte ineens onbestuurbaar ! 
Volgende citaten, uit een persbericht juli 2017, spreken voor zich :  

Chris De Veuster :  “... Wij leggen ons neer bij dit arrest. Wat niet wegneemt dat wij bij ons standpunt blijven dat een gemeentebestuur voor 6 jaren aan zet is. En dat louter politieke motieven of persoonlijke aspiraties geen excuus kunnen zijn om doelbewust onbestuurbaarheid te creëren.  Wij hebben kunnen vaststellen dat loyaliteit en vertrouwen, nochtans noodzakelijk voorwaarden om samen vooruit te kunnen gaan, meermaals geschonden werden. De Puttenaren krijgen niet het bestuur waarvoor ze gekozen hebben in 2012. CD&V zal vanuit de oppositie op een positieve manier proberen het beleid wel in de juiste richting te duwen”  

Eric Meyers : “Wij zijn teleurgesteld maar zetten nu een streep onder dit hoofdstuk. Wij kijken vol goede moed uit naar de toekomst en naar de verkiezingen van 2018. Op dat moment zal de Putse bevolking, de belangrijkste partij in dit verhaal,  ook zijn mening kunnen bekend maken over deze situatie. Want tot op dit moment hebben zij alleen nog maar kunnen toekijken. CD&V Putte kan immers rekenen op heel wat goede krachten en jong talent die belang hechten aan de juiste waarden. “

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.