Putte, 15 december 2018

CD&V en Groen dienen een bezwaarschrift in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

CD&V en Groen legden een bezwaarschrift neer bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dit met de vraag om een mogelijke inbreuk op de wetgeving inzake de verkiezingsuitgaven door Lijst Burgemeester tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, te onderzoeken.

Er bestaat een zeer strikte regelgeving inzake het bedrag dat men voor de gemeenteraadsverkiezingen mag uitgeven per kandidaat en per lijst. Voor Putte bedraagt dit maximum 1250 euro per kandidaat en 15.132 euro voor de lijst.

Deze regels hebben tot doel er voor te zorgen dat de verschillende kandidaten en lijsten met gelijke middelen de kiesstrijd kunnen voeren. Zo voorkomt men als het ware oneerlijke concurrentie. Na de verkiezingen dient elke partij een aangifte te doen van alle gebruikte campagnemiddelen en de kostprijs ervan. Elke geïnteresseerde burger kan, net zoals wij deden, deze documenten op de rechtbank van eerste aanleg inkijken. Zo kan nagegaan worden of er geen inbreuk gebeurde op de regels inzake de verkiezingsuitgaven. Het indienen van bezwaarschriften kan in principe enkel door kandidaten.

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft CD&V-Groen kunnen vaststellen dat Lijst Burgemeester heel wat middelen aanwendde. Gaande van meerdere folders, borden in kunststof, filmpjes , brieven, enzv..
Ook bezorgden meerdere inwoners ons een exemplaar van een persoonlijke brief van dhr. P. Gysbrechts.

Wetende wat de kostprijs van al deze zaken is, vroegen wij ons af hoe Lijst Burgemeester dit zou kunnen inpassen in het voorziene wettelijke budget.

Bij het inkijken van de “aangiftes van verkiezingsuitgaven” konden wij vaststellen dat niet alle gebruikte campagnemiddelen terug te vinden waren op de aangifte. Bijgevolg hebben wij een sterk vermoeden dat de effectieve kostprijs van de volledige campagne gevoerd door Lijst Burgemeester hoger is dan het toegestane maximumbedrag. Dit vermoeden kunnen we staven met een reeks bewijzen van de gebruikte campagnemiddelen.

Door het neerleggen van de klacht vragen CD&V en Groen de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om te onderzoeken of Lijst Burgemeester de regels al dan niet overtrad. Meer nog, een ongeoorloofde overschrijding van het toegestane bedrag heeft mogelijk een aanzienlijke beïnvloeding op de verkiezingsuitslag in het voordeel van Lijst Burgemeester en in het nadeel van alle andere partijen en kandidaten.

Dit zou een regelrechte aanfluiting zijn van onze democratische regels en een inbreuk op de wetgeving ter zake. En dit kunnen wij niet zomaar aanvaarden.

Namens CD&V-Groen Putte

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.