Putte, 09 januari 2019

De Raad voor verkiezingsbetwistingen legt zware sanctie op aan dhr. P. Gysbrechts

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen veroordeelt burgemeester Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester) tot een boete van 2500 euro en een persoonlijke schorsing van 2 maanden in de uitoefening van zijn mandaat wegens het niet naleven van de wettelijke regels omtrent de verkiezingsuitgaven zoals bepaald in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

De Raad komt tot deze beslissing nadat er een bezwaarschrift werd ingediend door CD&V-Groen Putte met de vraag om te onderzoeken of Lijst Burgemeester zich gehouden heeft aan de maximum grenzen voor de verkiezingsuitgaven. ( Bezwaarschrift - Raad voor verkiezingsbetwistingen  )

Bart Lambrechts legt uit: “Als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Putte mag je individueel 1.250 euro uitgeven. Daarnaast mag er per lijst nog eens 15.132 euro worden gespendeerd. Na het inkijken van de verkiezingsuitgaven, zoals het kiesdecreet voorziet, werd het voor ons duidelijk dat de heer Gysbrechts zich niet aan deze wettelijke regels had gehouden waarop wij dan ook een vraag om verder onderzoek bij de Raad voor verkiezingsbetwistingen neergelegd hebben. Dit is immers een wettelijk recht van alle kandidaten.”  

De raad heeft op basis van de meegestuurde bewijsstukken geoordeeld dat er inderdaad een overtreding gebeurde van de wetgeving terzake.

In eerste instantie had de raad heel wat bedenkingen bij het gebrek aan transparantie en duidelijkheid van de bijgevoegde facturen door Lijst Burgemeester. Hierdoor stelt de Raad dat zij in het ongewisse blijven van de daadwerkelijke kost.

In tweede instantie stelt de raad het volgende :
De lijsttrekker heeft aldus een bijzondere verantwoordelijkheid in de naleving van de regelgeving op dit stuk. Bovendien is de heer Peter Gysbrechts, lijsttrekker, titularis-burgemeester, waarvan mag verwacht worden dat hij als rolmodel optreedt, wanneer het gaat over de naleving van de wetgeving. Het komt de Raad voor verkiezingsbetwistingen dan ook voor dat het aangewezen is om naast een sanctie op te leggen aan de lijst Burgemeester, ook een passende sanctie op te leggen aan de heer Peter Gysbrechts. 

Bijgevolg neemt de Raad voor Verkiezingsbetwistingen volgende sancties :
In uitvoering van het kiesdecreet wordt een administratieve boete opgelegd aan de Lijst Burgemeester van 2.500 euro, met als verantwoordelijke lijsttrekker, de heer Gysbrechts.
Tevens wordt dhr. P. Gysbrechts gedurende 2 maanden geschorst in de uitoefening van zijn mandaat als raadslid.

Wij stellen vast dat de Raad een zware sanctie uitspreekt t.a.v. burgemeester P. Gysbrechts. Wij zouden suggereren aan de Lijst Burgemeester en hun coalitiepartner om hier haar conclusies uit te trekken en een nieuwe, rechtsgeldige kandidaat voor te dragen voor het ambt van burgemeester. Bij voorkeur iemand die erin slaagt om zich te houden aan de heersende wetten en regels. Dit is het minst wat de bevolking mag verwachten van zijn leiders”  zegt lijsttrekker van CD&V-Groen Chris de Veuster.

Kan P. Gysbrechts burgemeester blijven tijdens zijn schorsing?
Volgens ingewonnen juridisch advies : Uit een parlementaire vraag van 20 september 2005 met nr. 253 vanwege de heer Rob Verreycken aan toenmalig Minister voor Binnenlands Bestuur Keulen blijkt dat “de burgemeester van zijn rechtswege zijn mandaat van burgemeester verliest wanneer hij zijn mandaat van raadslid verliest.” Hieruit, maar ook uit het bepaalde in artikel 4, §2 van het Decreet Lokale Bestuur (‘De schepenen en de burgemeester zijn gemeenteraadsleden behalve als ze niet als gemeenteraadslid zijn verkozen als vermeld in de gevallen, vermeld in artikel 42, § 4, artikel 58, § 3, en artikel 68, § 2’) kan worden aangenomen dat ingevolge de schorsing van de heer Gysbrechts als raadslid van de gemeente Putte, hij ook zijn mandaat als burgemeester niet kan uitoefenen.

Namens CD&V-Groen Putte

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.