CD&V – Groen is “fake news” omtrent financiën beu!

Onlangs publiceerde N-VA Putte een grafiek waarmee ze wilden aantonen dat de schulden van de gemeente Putte onder hun schepen van financiën enorm waren gedaald. Met bijkomend de boodschap dat voor de derde maal op rij de belasting werd verlaagd. Omdat de grafiek die getoond werd maar de halve waarheid weergeeft wil CD&V – Groen toch even de puntjes op de “i” zetten. Met cijfers kan je alles aantonen zegt men. Dat klopt. Daarom hebben wij omwille van de transparantie de uittreksels van de gemeenterekeningen van de voorbije jaren toegevoegd. Zo hopen wij dat jullie op een meer objectieve manier kunnen oordelen over de “echte” cijfers. En dat jullie zelf kunnen vaststellen dat de berichtgevingen niet overeenstemmen met de werkelijkheid! Politiek moet gevoerd worden zoals het hoort: eerlijk en zonder leugens!

Om te starten eerst even de correcte grafiek (waarin u kan opmaken dat het keerpunt ligt in 2013)

 

 

Ter verduidelijking van de grafiek, hierna een woordje aan uitleg

 1. Het gaat over de financiële schuld. Dit wil zeggen de schuld die de gemeente heeft aan de financiële instellingen zoals de banken. Als men bijvoorbeeld ook de handelsschulden zou meetellen, zou de schuld nog hoger zijn! Maar deze worden in analyses doorgaans niet meegeteld.
 2. De schuld op deze grafiek weerspiegelt de totale schuldenlast, namelijk de korte en lange termijn financiële schuld. Dit is een meer correcte weergave van de reële schuldsituatie. In de grafiek van N-VA wordt de situatie rooskleuriger voorgesteld dan in werkelijkheid, gegeven de lagere schuldenlast zichtbaar in hun grafiek.
 3. Eind 2012 (einde van vorige legislatuur) bereikte de schuld van de gemeente met 32,7 miljoen euro een hoogtepunt (tabel 1 en tabel 2). Tel hier nog bij dat het resultaat uit de dagelijkse werking 2,7 miljoen euro negatief was (tabel 3) en er bovendien nog een paar miljoen aan facturen open stonden die in de toekomst moesten betaald worden en de desastreuze situatie van de gemeente eind 2012 wordt al snel duidelijk!

  Tabel 1: Rekening 2012: Evolutie schuld ten laste van de gemeente 
       
  Tabel 2: Rekening 2012: Schulden Lange en Korte termijn 2012

             
   
   Tabel 3: Rekening 2012: Resultatenrekening met nadelig courant resultaat  
    

        
 4. In 2013 werd een eerste schulddaling vastgesteld. Deze was eerder beperkt omdat de zaken eerst op orde dienden gesteld te worden door de juiste beslissingen te nemen. Enerzijds werden de inkomsten verhoogd, noodzakelijk om de leningen te kunnen af te betalen. Anderzijds, beslisten wij om drastisch te schrappen in de uitgaven. De resultaten van deze ingrepen kwamen tot uiting in de jaarrekening van 2014. Het werd duidelijk dat de kosten daalden met 1,7 miljoen euro (tabel 4). Zeker positief is de vaststelling dat de schuld verder daalde (tabel 5)

  Tabel 4: Rekening 2014: Daling kosten zichtbaar in resultatenrekening 2014
       

  Tabel 5: Rekening 2014: Daling schulden zichtbaar in balans 2014
      

 5. 2015 was het jaar waarin de vermeende onbestuurbaarheid van de gemeente werd uitgesproken. Vanaf juli leverde N-VA de nieuwe schepen van financiën. Ook hier blijkt dat de grafiek van 2015 bij N-VA een vertekend beeld weergeeft! In dat jaar steeg de schuld opnieuw (tabel 6). De belangrijkste oorzaak hiervan was dat er omwille van de desastreuze toestand uit het verleden en de onzekerheid die dit meebracht, er iets te veel leningen voorzien werden. De gemeente was verplicht deze op te nemen om een boete van 300.000 euro te vermijden.

  Tabel 6: Rekening 2015: Stijging schuld zichtbaar in balans 2015


 6. Ook in 2017 steeg de schuld (tabel 7). Dit omwille van de aanleg van een voorziening voor de pensioenen van zowel de reeds gepensioneerde als niet-gepensioneerde schepenen. Dit was iets wat decretaal werd opgelegd door de wetgever en wat logisch is daar de gemeente dit in de toekomst verschuldigd is aan de mandatarissen. Echter zou deze voorziening ook voor de jaren in het verleden in de balans moeten gestaan hebben bij de lange termijn schulden. Vandaar dat we ook een tweede stippellijn in de grafiek hebben weergegeven die het effect zonder deze extra voorziening weerspiegeld.

  Tabel 7: Rekening 2017: Stijging schuld zichtbaar in balans 2017


 7. Het jaar 2018 staat niet op onze grafiek. Omdat dit jaar nog lopende is en het bijgevolg onmogelijk is om hier een exact bedrag op te plakken. Toch wel vreemd om vast te stellen dat toch dit bedrag al weergegeven staat in de grafiek gepubliceerd door N-VA? Hebben zij dan een glazen bol? Het enige wat wel reeds duidelijk blijkt uit de budgetten die reeds zijn goedgekeurd op de gemeenteraad, is dat ook in 2018 een opname voor 3 miljoen euro aan leningen is voorzien. Gegeven dat de gemeente maar 2,4 miljoen euro aan schulden afbetaalt in 2018, hebben wij een groot vermoeden dat er geen sprake zal zijn van een grote daling in 2018 (tabel 8)! De rekening van 2018 zal dit kunnen uitwijzen. Alles zal afhangen van de hoeveelheid aan leningen die werkelijk zal opgenomen worden. Het gaat hier dan ook om een EERLIJKE analyse!

  Tabel 8: Budget 2018: Lening en afbetaling voorzien in budgetten 2018


 8. Merk op dat er ook steeds gesproken wordt over drie opeenvolgende belastingdalingen. Wisten jullie echter dat de huidige totale belastinggraad in Putte (hetgeen wat de gemeente totaal aan fiscale inkomsten uit de belastingen ontvangt) nog steeds hoger ligt dan eind 2012? Mooie “belastingverlaging” waarvan sprake en wederom een verbloeming van de werkelijkheid! Ook dit toont opnieuw aan dat de financiële situatie eind 2012 zeer precair was (en ook vandaag staat ze nog steeds niet waar ze zou moeten staan).

Tot slot nog even een algemene kanttekening. Niet alleen met cijfers, maar ook met beelden zoals in grafieken kan je heel snel de zaken verbloemen. Door de linker as (Y-as) uit te vergroten en bijvoorbeeld niet te laten starten op het nulpunt, kan men heel snel een veel grotere daling of stijging simuleren. Goed om weten als u de grafieken van andere politieke partijen bestudeert.

Financiële groeten,
CD&V – Groen Putte

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.