CD&V Putte seniorenwerking is een feit !

Reeds in januari werd aangekondigd dat er een 'actieve' seniorenwerking zou opgestart worden.
Maandag 11 april, was er dan de officiële start met een gespreksnamiddag als eerste activiteit.

Met enige trots kunnen we zeggen dat Mevr. An Hermans, nationaal voorzitter CD&V senioren, onze lokale werking mee ondersteunt. De CD&V senioren die dit jaar hun 25ste verjaardag vieren. An was, ondanks haar drukke agenda, gans de namiddag aanwezig. Haar toespraak was heel inspirerend, heel gedreven. Zoals ze zelf zegt : 'Op engagement staat geen leeftijd. Dat is mijn leitmotiv'.    

Verder waren er nog toespraken van onze voorzitter Eric Meyers, senioren-verantwoordelijke Maria Liekens en voormalig burgemeester Chris De Veuster.

Enkele citaten :
Eric Meyers : "Waarom geloven we in een gestructureerde partijwerking voor senioren? Niet alleen omdat senioren een grote groep uitmaken van onze maatschappij, maar ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat hun 'drive' en 'levenservaring' zeker voor bijkomende kruisbestuiving gaat zorgen binnen onze lokale partijwerking in zijn geheel"

Maria Liekens verwelkomde de regionale en provinciale delegatie en vertelde hoe het idee van een lokale seniorenwerking gegroeid is : "Suzanne en ik zijn de vertegenwoordigers van de afdeling Putte in de regio voor de CD&V senioren. Samen hebben we dan ook al een aantal vergaderingen bijgewoond. We vroegen ons af wat we daar eigenlijk zaten te doen als we hier in Putte zelf geen seniorenwerking hebben. Vandaar dat het idee ontsproten is, om ook hier, in Putte dit op te starten. Vandaag vieren we dus de geboorte van onze seniorenwerking. Straks, bij het naar huis gaan, ontvangen jullie een klein cadeautje dat hoort bij zulke gelegenheid."

Na Maria is het de beurt aan An Hermans. An is doctor in de Pedagogische Wetenschappen en emeritus hoogleraar aan de KUL Leuven. An was algemeen secretaris KAV, thans Femma en had meerdere politieke mandaten. Ze was lid van het Europese Parlement, van het Federale Parlement en van de Provincieraad van Vlaams-Brabant. An is voorzitter van de CD&V-senioren en voorzitter van de Europese Senioren Unie (ESU), een koepelorganisatie verbonden met de Europese Volkspartij (EVP).

Ze spreekt met passie: "Ouderen willen ook samen met jongeren, professionelen, beleidsmakers meedenken, meespreken en meeDOEN om het samenleven vandaag en morgen beter te maken. Dat doen we in de lijn van het christendemocratisch mens-en samenlevingsdenken dat de basis is van CD&V en dat vraagt een dagdagelijks en telkens vernieuwend engagement. 
Ouderen zijn actief en zichtbaar aanwezig in onze samenleving, steeds meer en steeds langer. Dat is geen reden om stereotiep te spreken over ‘vergrijzing, lasten en kosten’. Langer leven is een troef als we ten minste met zijn allen bereid zijn onze samenleving zodanig in te richten dat ze jong en oud ruimte geven en dat we samen een perspectief ontwikkelen naar ‘een betrokken samenleving’".

Na de speech van Mevr Hermans was het tijd voor .... koffie en natuurlijk mét een stukje taart. Het ging er gezellig aan toe, een heel aangename sfeer.

Last but not least, kwam voormalig burgemeester Chris aan het woord. Alvorens het lokaal ouderbeleid te schetsen begon zij met met een mooi gedicht. 

"Wel ouder en ouder word je,
 maar droom je nog weg met de vogels,
 bespeel je nog de toetsen van het licht,
 schrijf je nog gedichten op de golvende rug van de zee -
 je blijft glanzen,
 je verschrompelt niet. "

 "Deze mooie gedachten om mee te geven dat ouder worden eerder een levensfase is in onze persoonlijke en menselijke ontwikkeling dan een absoluut getal dat puur onze leeftijd weergeeft. Het is wel een fase die  ons anders doet kijken naar de wereld, onze medemensen  en de dingen om ons heen, maar daarom niet minder mooi kan zijn.  ...
Bijna 27%  van onze Puttenaars is ouder dan 65, waarvan  6% (1009) de gezegende leeftijd van 80 jaar en ouder bereikt hebben.  We spreken hier over een groep van 4559 personen (op 17195 inwoners). Ook de generatie van de babyboomers, waartoe ik zelf behoor, wordt ouder en treedt de fase van de 55+ in. M.a.w. de groep 60- plussers maakt een steeds groter deel uit van onze gemeenschap. Waar vroeger een 100 jarige nog een uitzondering was en een grote stoet kreeg, is dit heden niet meer zo. We kunnen er niet meer om heen. Reden genoeg vonden wij om ook deze groep vanuit CD&V een stem te geven. "


Na al deze toespraken was het tijd om stillekes aan op te ruimen ... de poetsvrouwen stonden al klaar. ;) Suzanne en haar collega-poetsvrouwen brachten een plezante show met hun borstels en emmers. Een ideale afsluiter van een leerrijke en aangename namiddag.

Suzanne en Maria, hiermee is de 1ste stap gezet. Veel succes en bedankt voor jullie engagement !

Ook mochten wij van An Hermans volgend dankwoordje ontvangen :

Veel dank en....jullie mogen trots zijn
- op zo lekkere taart
- op ongelofelijk heerlijke riddertjes
- op zoveel lieve mensen
- op de noodzakelijke steun van politici en sympathisanten
- op niet te evenaren landelijke lentepracht
- op de kracht van gelijkgezinde vrijwilligers
- op speelse creativiteit die een glanzende strik bindt rond eenvoudige dingen....
Dank je wel. Jullie samenkomst liet een diepe indruk na .. Veel succes.
An Hermans

 

In bijlage : document met wat meer info en toespraken
Klik HIER voor foto's

 

CD&V Putte

 

 

  

 


 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.