Afgelopen dinsdag(7 juni) werd de raadscommissie voor mobiliteit samengeroepen. 

De raadsleden kregen hier voor het eerst de enquêteresultaten van de Peulenaars i.v.m. de huidige verkeerssituatie (paaltjes) te zien. Hieruit blijkt duidelijk dat de bevraagden niet akkoord zijn met de genomen maatregelen.

Van de deelnemers aan de enquête wil 76% aanpassingen, waarvan zelfs 45% terug wil naar de vroegere verkeerssituatie. Tegelijkertijd vraagt men ingrepen die de veiligheid van voetgangers en fietsers waarborgen.
M.a.w. de Peulenaar wil dat er op zoek gegaan wordt naar alternatieve oplossingen.

Wij kunnen vaststellen dat die zoektocht zeer kort was.

Tijdens diezelfde vergadering werd er door schepen De Vooght gesteld dat het college de knoop nog moest doorhakken op het eerstvolgende college.
Groot was onze verwondering dat we reeds op woensdag(8juni) via een uitgebreid artikel in de pers,   vernamen dat er al een beslissing genomen was.
Wat was dan het doel om dit punt te agenderen op de raadscommissie ?  Er wordt een zweem van participatie gecreëerd, maar in werkelijkheid wordt er geen rekening gehouden met de mening van de burger. De beslissingen zijn immers op voorhand al door het bestuur genomen.
Dit is kenmerkend voor heel de aanpak van dit mobiliteitsdossier.

Wat de oplossing zelf betreft vinden wij de voorgestelde aanpassing halfslachtig en eerder getuigen van een politieke koehandel waarin geen van beide partijen zijn gezicht verliest. Open-VLD kan stellen dat de paaltjes verdwenen zijn en N-VA kan stellen dat alles ongeveer bij hetzelfde blijft.

Inderdaad, de paaltjes verdwijnen fysisch in 1 straat, maar door de zone slechts toegankelijk te maken voor een aantal van de bewoners, blijft de afscheiding in realiteit bestaan. Dit strookt niet met de resultaten van de enquête. De fietsstraat in de Oude Putsebaan is een goed initiatief, maar de parking ter hoogte van de Kai zou toegankelijk moeten zijn vanuit het centrum.

Om het doorgaand verkeer te beperken en de veiligheid te verhogen dienen alternatieven die aan deze doelstellingen beantwoorden en op een ruimer draagvlak kunnen steunen, opnieuw bekeken te worden.
 
Deze manier van werken, de besluitvorming, de communicatie van het huidige bestuur vindt CD&V respectloos t.a.v. de burger en de raadsleden.


CD&V   Putte

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.