Raad van State - arrest

06-07-2017

Persbericht : Raad van State – arrest

Woensdagavond, 5 juli,  hebben wij het bericht ontvangen dat de Raad van State uiteindelijk toch ons verzoek tot vernietiging van de gemeenteraadbeslissing van 26 februari 2015 inzake de structurele onbestuurbaarheid gemeente Putte verworpen heeft.

Het betrof hier een procedure ten gronde, die de logische verderzetting was van de voorlopige uitspraak van de Raad van State van juni 2015 waar enkel de schorsing van de gemeenteraadsbeslissing aan bod kwam.

In tegenstelling tot het voorbereidende verslag van de auditeur(*), die op basis van een analyse van de feiten de vernietiging adviseerde, krijgen we nu een  inhoudelijk tegengesteld arrest. In het verslag van de auditeur werd nog duidelijk gesteld dat de bewuste gemeenteraadsbeslissing hoofdzakelijk te maken had met de wil om een nieuw schepencollege aan te stellen en het trachten te creëren van een situatie van onbestuurbaarheid.

Chris De Veuster :  “De Raad van State heeft in zijn arrest anders geoordeeld.  Wij leggen ons neer bij dit arrest. Wat niet wegneemt dat wij bij ons standpunt blijven dat een gemeentebestuur voor 6 jaren aan zet is. En dat louter politieke motieven of persoonlijke aspiraties geen excuus kunnen zijn om doelbewust onbestuurbaarheid te creëren.  Wij hebben kunnen vaststellen dat loyaliteit en vertrouwen, nochtans noodzakelijk voorwaarden om samen vooruit te kunnen gaan, meermaals geschonden werden. De Puttenaren krijgen niet het bestuur waarvoor ze gekozen hebben in 2012. CD&V zal vanuit de oppositie op een positieve manier proberen het beleid wel in de juiste richting te duwen

Eric Meyers : “Wij zijn teleurgesteld maar zetten nu een streep onder dit hoofdstuk. Wij kijken vol goede moed uit naar de toekomst en naar de verkiezingen van 2018. Op dat moment zal de Putse bevolking, de belangrijkste partij in dit verhaal,  ook zijn mening kunnen bekend maken over deze situatie. Want tot op dit moment hebben zij alleen nog maar kunnen toekijken. CD&V Putte kan immers rekenen op heel wat goede krachten en jong talent die belang hechten aan de juiste waarden. “

Namens CD&V Putte,
Chris De Veuster, CD&V fractieleidster
Eric Meyers, voorzitter CD&V Putte

(*) auditeur = een magistraat die bij sommige rechtscolleges belast is met het onderzoek van de zaak (wikipedia)

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.