Eénzijdig subsidiebeleid van het huidige Open VLD/N-VA bestuur zet verschillende verenigingen in de kou!

In het budget 2018 worden zonder enige motivering,  extra subsidies voorzien voor een beperkt aantal sportverenigingen: 

- 350.000 euro voor de voetbal van Grasheide

- 350.000 euro voor de voetbal van Putte

We vinden het vreemd te moeten vaststellen dat voor de voetbal van Corsica slechts een subsidiebedrag van 15.000 euro werd voorzien.  Dit terwijl iedereen weet dat deze voetbalploeg hun wekelijkse activiteiten in een gebouw doorbrengt dat dringend aan renovatie toe is.  
Op de vraag waarvoor de subsidies voor de voetbal van Grasheide en Putte precies bestemd waren, kon of wilde de schepen van sport De Cuyper (N-VA) niet antwoorden. Dit zou men  toch mogen verwachten van een schepen die deel uitmaakt van een college dat het “goed bestuur” zogezegd hoog in het vaandel draagt. Niet dus.

Ook de KLJ van Beerzel komt er bekaaid van af in vergelijking met de voetbal.  In de budgetten konden wij geen informatie vinden die verwees naar subsidies voor KLJ Beerzel.  Nochtans  heeft  deze vereniging een sterk gemotiveerd en onderbouwd dossier ingediend voor het bouwen van een nieuw lokaal. Dit in tegenstelling  tot de toegekende 700.000 euro voor de sportverenigingen, die zonder enig plan of verantwoording in de budgetten werden voorzien.  

Schepen De Vooght (N-VA) en schepen van sport Jeroen de Cuyper (N-VA) verklaren het grote verschil aan subsidies tussen sport en andere verenigingen als volgt:

• “Het probleem is altijd hetzelfde. Die mensen komen bij de gemeente aankloppen omdat hun lokalen die 50-60 jaar oud zijn ‘op’ zijn en versleten. Dit komt omdat de rijke dekenijen en kerkfabrieken - zeg maar DE ZUIL- die hebben laten verloederen en hier nooit naar hebben omgekeken. Gebouwen van voetbal Putte (gebouwd in de jaren ’70)  zijn versleten en op, maar dat is normaal want die hebben hun tijd gehad. Dus hier investeert de gemeente en de gemeenschap graag zijn geld in.”

• " … de tientallen leden bij een jeugdbeweging wegen niet op tegen het aantal wekelijkse jonge sportertjes”.   

CD&V Putte betreurt deze respectloze houding t.o.v. de vele honderden vrijwilligers  in onze gemeente. 

En inderdaad, sport en bewegen is belangrijk voor onze gezondheid en het behoort tot één van de opdrachten van de gemeente om hier in te investeren. 

Maar naast sportverenigingen zijn er ook heel wat socio-culturele en andere verenigingen actief in onze gemeente waar tal van vrijwilligers engagement en verantwoordelijkheid op nemen. Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving door mensen samen te brengen en te zorgen voor een sterke sociale cohesie. 
In de verschillende jeugdbewegingen leren jongeren bovendien verantwoordelijkheid op te nemen en maken zich heel wat sociale vaardigheden eigen.  Deze vrijwilligers zijn blijkbaar minderwaardig voor dit N-VA/Open VLD bestuur bij de toekenning van subsidies. 

Wij vinden de uitspraken van de N-VA schepenen ronduit een schande. Het is ongehoord en onbegrijpelijk dat beleidsmensen zich zo afzetten tegen onze jeugdbewegingen. Hier gaan trouwens wekelijks enkele honderden kinderen ravotten en niet enkele tientallen zoals werd gezegd. Dit is iets wat de huidige schepen van jeugd (Inge De Bie – Open VLD) zou moeten weten. Maar zij mengde zich niet in de discussie en nam het dus ook niet voor hen op. 

CD&V vindt dit onaanvaardbaar.

Voor alle duidelijkheid: wij vinden dat een extra financiële steun voor sportverenigingen nodig is, maar evengoed voor andere verenigingen. 

In het huidige subsidiebeleid zijn de verhoudingen toch wel erg scheefgetrokken. En het is dit wat wij aanklagen. 

Er is geen lijn te trekken in het gevoerde subsidiebeleid. Het beschikbare geld wordt verdeeld met de “natte vinger’. Triest, maar wel de realiteit.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.