Goed vriendjespolitiek bestuur ?

College van burgemeester en schepenen negeren negatief advies én bezwaarschriften, bouwvergunning wordt toch afgeleverd. Ook de ‘motiveringsplicht voor bestuurshandelingen’ heeft het Open VLD – N-VA bestuur volledig genegeerd.  

Op het college van 9 oktober 2017, werd door het schepencollege een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van appartementen te Grasheide. In dit dossier vond er een openbaar onderzoek plaats en werden 22 bezwaren ingediend, alsook de brandweer gaf een negatief advies aan dit project. Na grondige afweging heeft de stedenbouwkundige ambtenaar een gemotiveerd, negatief advies gegeven aan het college.

Niettegenstaande de negatieve adviezen én de bezwaren, levert het college de bouwvergunning toch af. Bestuurshandelingen dienen altijd gemotiveerd te zijn maar wij vinden nergens een gemotiveerd standpunt van het college terug waarom zij ingaan tegen het advies. Noch een motivering van het collegebesluit om de vergunning dan toch af te leveren. Het college van burgemeester en schepenen zijn reeds eerder terechtgewezen door de gouverneur voor het niet naleven van deze motiveringsplicht in een ander dossier. Maar blijkbaar staan zij boven de wet …

Of hebben ze geen motivering kunnen verzinnen …

Bovendien is het duidelijk dat, gezien de vele bezwaarschiften,  dit project een duidelijke impact heeft op de kern en de inwoners van Grasheide.  Dit dossier moet dan ook met de nodige omzichtigheid en ernst behandeld te worden.  

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.