Zonnedelen in Putte, Open VLD en N-VA stemmen tegen 

Als CD&V en Groen , vinden wij dat er volop moet ingezet worden op wind- en vooral zonne-energie om de hernieuwbare energiedoelstellingen van 2020 te halen. Op de gemeenteraad van 29 maart 2018 stelden wij voor dat het gemeentebestuur het engagement zou opnemen om het “zonnedelen” mogelijk te maken. En bovendien zelf het goede voorbeeld te geven. Tot onze grote verbazing stemden Open VLD en – N-VA het voorstel van CD&V en Groen weg.

Nochtans zet ook de Vlaamse Regering massaal in op wind- en zonne-energie om de hernieuwbare energiedoelstellingen 2020 te halen. Omdat niet iedereen een geschikt dak heeft om zelf zonnepanelen te plaatsen, kan men overgaan tot het gemeenschappelijk gebruik van geschikte daken. Zo zegt de minister van energie, Open VLD, dat het zonnedelen als het ware ‘de volgende logische stap is om de productie van zonne-energie in Vlaanderen een boost te geven’.

Immers, wie mee investeert in een zonnepaneleninstallatie van een bedrijf, een coöperatie, een gemeente, een vereniging, … zal dit verrekend zien in de eigen individuele energiefactuur. 

De gemeente Putte, haar bedrijven, scholen en inwoners beschikken over een uitgebreid gebouwenpatrimonium met een aanzienlijke dakoppervlakte. Door die beschikbaar te stellen voor zonnedelen, kiest men nadrukkelijk voor hernieuwbare energie.

CD&V en Groen vinden dat het gemeentebestuur een belangrijke voorbeeldfunctie kan opnemen in de strijd voor ons klimaat en de Puttenaars ook de mogelijkheid kan bieden om de eigen energiefactuur te verlagen.

CD&V en Groen stelden daarom voor :

  • het engagement op te nemen om een inventaris op te maken van daken/gebouwen die eigendom zijn van de gemeente/OCMW en waar zonnepanelen kunnen op geplaatst worden.
  • de nodige investeringen te doen voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
  • de praktische organisatie van zonnedelen op die daken te starten van zodra dit mogelijk is
  • en om in tweede fase partnerorganisaties, Putse bedrijven en particulieren actief te benaderen om ook hun daken ter beschikking te stellen en zo het potentieel van zonnedelen maximaal te benutten;

De meerderheid van Open VLD en N-VA ging niet in op onze vraag. En dat vinden wij onbegrijpelijk!

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.