Chris De Veuster

kandidaat Kamer-Verkiezingen, Gemeenteraadslid, Lid dagelijks bestuur, Fractieleidster CD&V gemeenteraad, Ondervoorzitter Proviciaal bestuur CD&V Antwerpen

  Burgemeester(2013 - oktober 2015) verantwoordelijk voor Algemeen beleid, Communicatie, Personeel, Burgerlijke stand, Politie, Brandweer, Gelijke kansenbeleid

  Mijn drijfveer om aan politiek te doen vloeit op natuurlijke wijze voort uit het dagelijks contact dat ik heb met mensen. Geboeid door hun verhaal zet ik mij in om samen met hen te zoeken naar de beste oplossing voor de problemen waarmee zij in hun persoonlijke levenssituatie geconfronteerd worden.

  Op dezelfde wijze wil ik verantwoordelijkheid opnemen en mij inzetten voor de Putse gemeenschap. Mensen betrekken bij het beleid vind ik essentieel. Zij zijn de vinger aan de pols. Ik ben er van overtuigd dat luisteren naar de mensen en hun bekommernissen met respect voor hun eigenheid, één van de belangrijkste pijlers is van een goed beleid.

  Politiek is voor mij geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor de uitbouw van een warme gemeenschap waarin iedereen zijn plaats vindt en de nodige kansen krijgt. Zo wil ik graag meebouwen aan een beleid dat verantwoordelijk is, transparant en uitgevoerd op maat van onze inwoners. Zorgzaam en duurzaam omgaan met mensen, hun omgeving en onze openbare ruimte is de sleutel tot een bloeiende en groeiende gemeente. Elk project dat door het bestuur wordt uitgevoerd mag nooit op zichzelf staan, maar is steeds ten dienste van onze inwoners.

  Kandidaat kamer-verkiezingen

  Op 26 mei wil ik een lans breken voor de kwetsbare mens en de stille werkers eromheen! Hen wil ik een krachtige stem geven en mee zorgen voorbeleidsmatige oplossingen. 
  Mijn engagement:

  • Zorg opnemen mag geen financiële straf zijn.  Door personen met extra zorgtaken voor hun kinderen en/of ouders het recht te geven op aangepaste werkregelingen en flexibel zorgverlof.   De invloed op de pensioenberekening  beperken.
  • Wie als mantelzorger werkt verdient extra ondersteuning. We zorgen tevens voor bereikbare en  buurtgerichte diensten.
  • Betaalbare gezondheidszorg voor iedereen. Daarom pleit ik voor versterking van  een kwalitatieve en verplichte basisbescherming. Dit is de beste garantie op  betaalbare en toegankelijke zorg, zowel voor de niet-medische als de medische  zorgkosten. Met extra aandacht voor onze mentale gezondheid en de strijd tegen eenzaamheid.
  • Ieder heeft het recht om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Daarom wil ik ermee voor zorgen dat vervangingsinkomens zoals bij ziekte en  pensioenen hoog genoeg zijn zodat men niet in de armoede belandt.

  Bedankt voor jouw stem!

  Chris De Veuster, Kamer, 3de opvolger

   

   

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.